Trakų kultūros ir meno centras

Kiti projektai

VšĮ Trakų kultūros rūmai, vykdydami kultūrinę veiklą, daug dėmesio skiria kultūriniams projektams rengti ir vykdyti.

2020 metais kultūros rūmų darbuotojai parengė 4 kultūrinių projektų paraiškas, kurias pateikė įvairių Lietuvos valstybinių fondų programoms.

Tautinių mažumų departamentas 2020 m. finansavo vieną projektą – „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, kuris sėkmingai įgyvendintas 2020 m. liepos 8 d.