Trakų kultūros ir meno centras

Korupcijos prevencija

 

Informavimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galimybės:

Kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad neteisėtais Trakų kultūros ir meno centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų, gali kreiptis žemiau nurodytais adresais ir telefonais.

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo –  Meida Mikučionienė, tel. 8 655 48 740; el. p. meida.mikucioniene@trakukmc.lt, adr. Vytauto g. 69, LT-21110, Trakai;

Galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT): el. p. pranesk@stt.lt, visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 333.

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas 

Specialiųjų tyrimų tarnyba – https://www.stt.lt/

LR Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės

Antikorupcinės politikos Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvirtinimo aprašas

Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos 2018-2020 metų programa

Atrankos į laisvas pareigas tvarkos aprašas

Trakų kultūros rūmų Korupcijos prevencijos programa ir planas:

2020–2023 m. Korupcijos prevencijos programa

2020–2023 m. Korupcijos prevencijos planas

2023-2026 m. Korupcijos prevencijos planas, programa ir ataskaita